Jak wykryć przewody?

Kategoria: Blog

digicat

Wykrywacz instalacji podziemnych jest dziś w budownictwie i geodezji urządzeniem niezwykle potrzebnym. Choć wydaje się, że nie ma nic prostszego od wykopania dołu w ziemi, rzeczywistość bywa odmienna. Przy prowadzeniu obszernych prac z głębokimi wykopami, zwłaszcza w terenie silnie zurbanizowanym należy sprawdzić, czy pod powierzchnią ziemi nie kryją się żadne instalacje zasilające, np. elektryczna, gazowa czy wod-kan. Ich przerwanie może spowodować awarię lub doprowadzić do poważnego wypadku. Wydaje się, że wystarczy sięgnąć do udostępnionych map z PODGiK, czasami jednak zdarza się że powstające w przeszłości instalacje nie zawsze nań nanoszono lub robiono to niedokładnie. Przydarzyć się też może, że w ziemi znajdują się pozostałości nieczynnych już sieci – takie „niespodzianki” się niestety zdarzają. Jak sobie radzić w takiej sytuacji?  Podczas prowadzenia prac ziemnych przydatny staje się wykrywacz instalacji podziemnych. 

digisystem

 

Zasady działania wykrywacza instalacji

Nowoczesne wykrywacze, takie jak na przykład Leica Digicat 550i, są wysoce zaawansowanym sprzętem w porównaniu z dawniej używanymi wykrywaczami. Jeśli współpracują z generatorem sygnału, działają w trójnasób: poprzez bezpośrednie podłączenie się do wystającej części czynnej instalacji, która wypromieniowuje sygnał elektromagnetyczny, przez podłączenie klamry (klemy) do danego przewodu i wzbudzenie sygnału oraz pomiar jego widma, wreszcie – wzbudzenie sygnału poprzez glebę bez bezpośredniego przyłączania. Sam wykrywacz może lokalizować odbijane przez zakopaną sieć fale radiowe lub śledzić przewody znajdujące się pod napięciem. O obecności instalacji operator urządzenia zostaje poinformowany zwykle przy pomocy sygnału dźwiękowego, wizualnego lub obu naraz.

digicat-700i